<

WROC�AWSKIE KRASNALE (Lista na 1. stronie)


 
wyświetl  

pokaż zdjęcia z kategorii  

wyświetlaj jako  

poprzednia strona
więcej
1-30 (536 znalezionych)


Ile jest wroc�awskich krasnali w 2016 roku?
��cznie wszystkich Krasnali na li�cie jest: 396
Ostatnia aktualizacja / stan na dzie� 24.04.2016 r.

GALERIA ZDJ�� WROC�AWSKICH KRASNOLUDK�W ORAZ INTERNETOWA MAPA WROC�AWSKICH KRASNALI!


ZAPOWIEDZI i niepotwierdzone donosy:

1. Usarek i U�anek - maj� si� pojawi� w Smolcu (stan na 03.09.2015)
2. �ledziowy - widzia�em zdj�cie, ale nie wiem z czego jest wykonany i gdzie si� znajduje (stan na 03.09.2015)
3. Hodowca Bonsai - widziano go na wystawie Bonsai w IASE 2014, chyba z masy solnej i pomalowany farb� imituj�c� wykonanie z br�zu - aktualne miejsce pobytu nieznane (stan na 03.09.2015)
4. Rancher - przysta� harcerska Rancho, ul. Na Grobli - trwa zbi�rka pieni�dzy (info z 07.11.2015)
5. Piastu� - kr�l wroc�awskich krasnali
6. Przy przystani Politechniki Wroc�awskiej pojawi si� �semka wio�larska - pojawienie prawdopodobne oko�o 28.05.2016
7. Krasnal/krasnale JS-Metals ul. Wagonowa 14-18 (Autorstwa Grzegorza �agowskiego)
8. Boliz�bek


Lista zosta�a stworzona i jest aktualizowana przez Grzegorza Ajdukiewicza. Przy jej kopiowaniu prosz� o wskazanie �r�d�a, tj. http://www.fotoswiat.pl

PE�NA LISTA WROC�AWSKICH KRASNALI I LOKALIZACJA
(wed�ug kolejno�ci ujawniania si�)

396. Karateka (Wroc�awski Klub Karate Kyokushin - ul. Legnicka 65) na li�cie od 22.04.2016 brak zdj�cia Autor: ?
395. Trzynastek (LO nr XIII, ul Haukego-Bosaka 33) na li�cie od 22.04.2016 brak zdj�cia Autor: ?
394. Googlak (pl. Bema 2) na li�cie od 22.04.2016 brak zdj�cia Autor: ?
393. Ma(STE)rche(FEK) (ul. �widnicka, restauracja Marche) na li�cie od 22.04.2016 brak zdj�cia Autor: ?
390-392. Czarodziej, Magnetyzer i Kelwinek (ul. Ok�lna 2, Instytut Niskich Temperatur Pa�stwowej Akademii Nauk) na li�cie od 30.03.2016 brak zdj�cia Autor: ?
389. Hydrotechnik (Jaz przy mo�cie Pomorskim) na li�cie od 30.03.2016 brak zdj�cia Autor: ?
388. D�aru� (Rynek 23, Whiskey In The Jar) na li�cie od 30.03.2016 brak zdj�cia Autor: Tomasz Moczek
387. Pirat (Cha�upnicza 21, osiedle Nowy Port) na li�cie od 04.03.2016 brak zdj�cia Autor: ?
386. Piwosz (Wita Stwosza 1-2, Mini Browar Z�oty Pies) na li�cie od 04.03.2016 brak zdj�cia Autor: ?
385. ArchiMax (Dom Maxa Berga, ul. Kopernika 19) na li�cie od 21.02.2016 brak zdj�cia Autor: ?
384. Consulencjusz Italicus (Bosetti Global Consulting, ul. Wawrzyniaka 6) na li�cie od 17.02.2016 brak zdj�cia Autor: ?
383. Burgerek (Restauracja Stodo�a, ul. Krzycka 92) na li�cie od 07.02.2016 brak zdj�cia Autor: ?
382. Pizzu� (Restauracja Stodo�a, ul. Strachowskiego 31) na li�cie od 07.02.2016, USZKODZONY - urwana pizza brak zdj�cia Autor: ?
381. ??? (Klinika Limed, ul. O�taszy�ska 37) na li�cie od 07.02.2016 brak zdj�cia Autor: ?
380. Leniuch (Osiedle Oaza, ul. Nyska 70-86, wej�cie od strony al. Armii Krajowej 48) na li�cie od 31.01.2016 brak zdj�cia Autor: ?
379. ???? (osiedle Aura, ul. Grota-Roweckiego 114B) na li�cie od 31.01.2016 brak zdj�cia Autor: ?
377-378. Endress i Hauser (ul. Wo�owska 11, Endress Hauser Polska) na li�cie od 31.01.2016 brak zdj�cia Autor: ?
376. Ottu� (pl. Solny 15, Agencja Pracy OTTO) na li�cie od 31.01.2016 brak zdj�cia Autor: ?
375. Profilek (ul. Pio�unowa 20, niepubliczny?) na li�cie od 26.01.2016 brak zdj�cia Autor: ?
374. Posco (Posco, Biskupice Podg�rne - dost�p ograniczony) na li�cie od 09.01.2016 brak zdj�cia Autor: ?
373. Lappek Du�y (Lapp Kabel Biskupice Podg�rne) na li�cie od 09.01.2016 brak zdj�cia Autor: ?
372. Dyslektu� (Terapeutyczna Szko�a Podstawowa nr 119, ul. Bytomska 7) na li�cie od 04.01.2016 brak zdj�cia Autor: ?
371. Albercik (XV LO, Wojrowicka 58, wygl�d Alberta Einsteina) na li�cie od 01.01.2016 brak zdj�cia Autor: ?
370. Baga�owy (ul. �w. Idziego ko�o hotelu Jana Paw�a II) na li�cie od 25.12.2015 brak zdj�cia Autor: ?
369. Kruszek z wr�belkiem �akomczuszkiem (Cukiernia Wolak, ul. Legnicka 158) na li�cie od 25.12.2015 brak zdj�cia Autor: ?
368. Trufelek (ul. Zwyci�ska 14) na li�cie od 25.12.2015 brak zdj�cia Autor: Grzegorz �agowski
367. M�drek (Biblioteka G��wna i O�rodek Informacji Naukowo - Technicznej Politechniki Wroc�awskiej - Wybrze�e Wyspia�skiego 27) na li�cie od 25.12.2015 brak zdj�cia Autor: Tomasz Moczek
366. Gladiator (ul. Krupnicza) na li�cie od 25.12.2015 brak zdj�cia Autor: ?
365. Lombardzik (ul. Krupnicza) na li�cie od 25.12.2015 brak zdj�cia Autor: ?
364. Malarz Piotru� (ul. Witolda Wojtkiewicza - prywatna posesja, ale da si� zrobi� zdj�cie przez p�ot) nowo�� z 10.12.2015 brak zdj�cia Autor: ?
363. Luksik (pl. Konsytucji 3 Maja 3) nowo�� z 26.11.2015 brak zdj�cia Autor: Tomasz Moczek
361-362. Zo�ka i J�dru� (ul. Rze�nicza 5) nowo�� z 12.11.2015 brak zdj�cia Autor: Tomasz Moczek
360. Kawiarek (?) (Cafeteria Chic, ul. Katedralna 6, vis a vis pomnika Nepomucena) nowo�� z 08.11.2015 brak zdj�cia Autor: ?
359. Janinek (firma Babor, ul. Ku�nicza 57/58, dar od klientki na 25-cio lecie firmy) nowo�� z 02.11.2015 brak zdj�cia Autor: ?
358. Radiowiec (Polskie Radio, ul. Karkonoska 10) nowo�� z 30.10.2015 brak zdj�cia Autor: ?
357. ???? (Sukiennice, przed siedzib� radia RMF FM) nowo�� z 20.10.2015 brak zdj�cia Autor: ?
355-356. 2 krasnale (LG Chem, Biskupice Podg�rne - brak wst�pu na teren fabryki) nowo�� z 18.10.2015 brak zdj�cia Autor: Wytw�rnia Rze�by
354. Pomagajek (ul. Sukiennice 12, Krasnal info) nowo�� z 18.10.2015 brak zdj�cia Autor: Marta Mirynowska i Piotr Maka�a
352-353. Polonek i Germanek (ul. Podwale 76, Konsulat Generalny Niemiec we Wroc�awiu) nowo�� z 07.10.2015 brak zdj�cia Autor: Beata Zwola�ska-Ho�od
331-351. Oriestra 21. krasnali (plac Wolno�ci, obok Narodowego Forum Muzyki) nowo�� z 02.10.2015 brak zdj�cia Autor: ?
330. Korpokrasnal (ul. �widnicka, naprzeciwko Syzyfk�w) nowo�� z 18.09.2015 brak zdj�cia Autor: Grzegorz �agowski
329. Elwru� (Skwer Elwro, Grabiszy�ska/Kleci�ska/Ostrowskiego) Nowo�� z 17.09.2015 brak zdj�cia
328. Zgryzek (ul. Parafialna 57) Nowo�� z 17.09.2015 brak zdj�cia Autor: Grzegorz �agowski
327. Dobrotek (ul. Objazdowa 50, KOKSZTYS, Kancelaria Prawa Gospodarczego) Zlicytowany na XIV WO�P, po 7 latach zamontowany - INFO z 12.09.2015 brak zdj�cia
326. Perfumiarz (Perfand, Wroc�aw - Psary) NOWO�� z 31.08.2015 brak zdj�cia
325. Cermigiusz (Cermag, ul. Strzegomska 38-40) NOWO�� z 21.08.2015 brak zdj�cia
324. Innowa�ek (Jatki) NOWO�� z 30.07.2015 brak zdj�cia
323. Goldu� (Przychodnia, ul. Jerzego Kukuczki 5) NOWO�� z 25.07.2015 brak zdj�cia
322. Phoeniksik (Wroc�awski Park Biznesu 3 - Bierutowska 57-59) NOWO�� z 25.07.2015 brak zdj�cia
321. Szcz�liwek (Szko�a Podstawowa nr 68, ul. Szcz�liwa) NOWO�� z 17.07.2015 brak zdj�cia
320. Ortopeda (??? Akademicki SzpitalKliniczny ul. Borowska) NOWO�� z 17.07.2015 brak zdj�cia
319. Dedaliusz (ul. Bajana) NOWO�� z 17.07.2015 brak zdj�cia
317-318. Zraszacz i Orze�wiacz (Rynek, stoj� na hydrantach ze zraszaczami wody - pierzeja p�nocna i po�udniowa) NOWO�� z 17.07.2015
316. Tr�jku� Wywiadek (fosa miejska, k�adka radiowej Tr�jki) NOWO�� z 21.01.2015
315. Ob�artuch (Restauracja KFC ul. �widnicka) NOWO�� z 18.01.2015 brak zdj�cia
314. Myjek (ul. Graniczna 2, myjnia samochodowa Aquamio na terenie Factory) NOWO�� z 25.12.2014 brak zdj�cia
313. Roszek (Wydzia� Medycyny Weterynaryjnej, ul. Norwida 31) NOWO�� z 17.12.2014 brak zdj�cia
312. Opa�ek (Przedszkole Kosza�ki-Opa�ki, ul. Irkucka 11) NOWO�� z 07.12.2014 brak zdj�cia
311. Matematyk (Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4) NOWO�� z 07.12.2014 brak zdj�cia Ods�oni�ty 01.12.2014, autorka: Beata Zwola�ska-Ho�od
310. Szomol (przeniesiony pod Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolno�ci 1) NOWO�� z 07.12.2014 brak zdj�cia Ods�oni�ty 05.12.2014 o godz. 17
308-309. Krasnale Promenad Wroc�awskich (ul. Antoniego S�onimskiego) NOWO�� z 07.12.2014 brak zdj�cia
307. Kandarek (ul. Zwyci�ska 9-23 lok. 7) NOWO�� z 20.11.2014 brak zdj�cia
306. Chemik (Politechnika Wroc�awska, bud. A2) NOWO�� z 20.11.2014 brak zdj�cia
305. Faksymilka (Urz�d Wojew�dzki) NOWO�� z 20.11.2014
304. Gaviusz (ul. Krakowska 19-23, Instal-Konsorcjum) NOWO�� z 05.10.2014 brak zdj�cia
303. Atlasik (ul. �aciarska 2) NOWO�� z 27.09.2014
302. Leo� (Przedszkole Leonardo, ul. Roosevelta 15) NOWO�� z 01.09.2014 brak zdj�cia
301. Kolejarz Brochowski 2 (ul. Bieg�a) NOWO�� z 29.08.2014 brak zdj�cia

300. �semek (ul. Zaporoska 71, LO nr VIII) NOWO�� z 25.08.2014 Autor: Bogusia Gasiewicz
299. Rogalik (ul. Ku�nicza) NOWO�� z 17.08.2014 Autor: ?
298. Patrolek (ul. Podwale 31/33, Komenda Wojew�dzka Policji) NOWO�� z 24.07.2014 brak zdj�cia Autor: ?
297. Gilbert Grape (ul. Parkowa 8, Grape Restaurant) NOWO�� z 09.07.2014 brak zdj�cia Autor: Beata Zwola�ska-Ho�od
296. My�lichwilek / Chwilu� (ul. Wojszycka 1, Szko�a Podstawowa nr 64) NOWO�� z 24.06.2014 brak zdj�cia autor: Beata Zwola�ska-Ho�od
295. Bamboszek (ul. Piotra Skargi, Hotel B&B) NOWO�� z 26.05.2014 Autor: Tomasz Moczek
294. Europejczyk (hotel Europejski, ul. Pi�sudskiego) NOWO�� z 12.05.2014 brak zdj�cia Autor: Beata Zwola�ska-Ho�od
293. Sportu� (The Winners Pub, W�odkowica 5) NOWO�� z 12.05.2014 Autor: Tomasz Moczek
292. Amrest (ul. Mi�dzyrzecka, prywatna posesja, mo�na zrobi� zdj�cie z ulicy) NOWO�� z 03.04.2014 brak zdj�cia Autor: Grzegorz �agowski
291. Czajczy�ski (Biuro nieruchomo�ci, ul. Bia�osk�rnicza 10) NOWO�� z 01.04.2014 brak zdj�cia
290. Trisomek (Klub �rodowiskowy "Pozytywka", ul. Kapitulna 4) NOWO�� z 26.03.2014 brak zdj�cia
289. Elwru� Lutowniczek (Elektroniczne Zak�ady Naukowe, Braniborska 57) NOWO�� z 21.03.2014 brak zdj�cia
288. Zikusia (Ziko-Apteka ul. �widnicka 48) NOWO�� z 15.03.2014 brak zdj�cia autor: Grzegorz �agowski
287. Biegacz (biuro TU Europa, budynek Sky Tower, gabinet Jacka Podoby) NOWO�� z 15.03.2014 brak zdj�cia autor: Tomasz Moczek
286. Kolarz - Harfu� (Dolno�l�skie Centrum Rowerowe, Harfa-Harryson, ul. Robotnicza 52A) NOWO�� z 15.03.2014 Autor: Tomasz Moczek
285. Nawigator (Marina Topacz ul. Ksi�cia Witolda) NOWO�� z 21.02.2014 brak zdj�cia autor: Grzegorz �agowski
284. Centrostalu� (Centrostal, ul. Pe�czy�ska) NOWO�� z 07.02.2014 brak zdj�cia powsta� w Wytw�rni
283. Sprawiedliwiusz (ul. �wi�tej Jadwigi 12, Wydzia� zamiejscowy Wy�szej Szko�y Zarz�dzania i Prawa w Warszawie) NOWO�� z 02.02.2014 brak zdj�cia
282. Moteusz (pl. Staszica 20) NOWO�� z 24.01.2014 brak zdj�cia Projekt: Piotr Rychel, wykonanie odlewu: Piotr Maka�a
281. Piotrek (XV LO, Wojrowicka 58) NOWO�� z 10.01.2014 brak zdj�cia
280. Mellonik (ul. Swobodna 1, przed siedzib� BNY Mellon w Aquarius Business House) NOWO�� z 30.12.2013 brak zdj�cia Autorka: Agata Gwizd-Leszczy�ska
276-279. Rodzinka (Rodzice i dw�jka dzieci, ul. Rajska 71 - klinika Mama i Ja) NOWO�� z 30.12.2013 brak zdj�cia Autor: Tomasz Moczek
275. IP-ek (ul. Kopernika 5 - O�rodek szkolenia Pa�stwowej Inspekcji Pracy) NOWO�� z 23.12.2013 brak zdj�cia
274. Kolejarz III (przy ko�ciele p.w. �w. Jerzego M�czennika i Podwy�szenia Krzy�a �wi�tego - Broch�w, Bieg�a 3) NOWO�� z 22.12.2013 brak zdj�cia
273. Kolejarz II (dworzec PKP Wroc�aw Le�nica, ul. Rubczaka) NOWO�� z 22.12.2013 brak zdj�cia Autor: Tomasz Moczek
272. Eskulapek (Dolno�l�ska Izba Lekarska, ul. Kazimierza Wielkiego 45) NOWO�� z 19.10.2013
271. Ci�arowiec (Hotel �l�sk, ul. Oporowska 60) NOWO�� z 15.10.2013
270. Rejent (ul. Ruska 5) NOWO�� z 10.10.2013
269. Papa Het (ul. Ziemowita 11 bud. Solo11) NOWO�� z 06.10.2013 Pojawi� si� 03.08.2013, Autor: ?
268. Anka (Galeria Panny M�odej Bellissima , ul. Sokolnicza 7/17 pawilon 37) NOWO�� z 26.09.2013 Autor: Tomasz Moczek
267. BEANka II (pl. Dominika�ski, przy wej�ciu do przej�cia podziemnego od strony O�awskiej) Autor: Tomasz Moczek
266. BEAnka (ul. �ukasiewicza 12) NOWO�� z 08.09.2013 brak zdj�cia Autor: Tomasz Moczek
265. Lo Gnomo Italiano - W�oski Krasnal (ul. Wi�zienna 21, restauracja Capri) NOWO�� z 27.08.2013
263-264. Artgeistki (siedziba firmy Artgeist, ul. Krakowska 37-45) NOWO�� z 14.08.2013 Autor: Tomasz Moczek
262. Radiotechnik (ul. Fabryczna 20 Pietrzykowice, Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.) NOWO�� z 14.08.2013 brak zdj�cia Autor: Tomasz Moczek
261. Rozkwietnik (Centrum Zr�wnowa�onego Rozwoju Spo�eczno�ci Wroc�awia, ul. Kr�ta 1/3) NOWO�� z 14.08.2013 Autorzy: dzieci z pomoc� rze�biarzy, Marty Mirynowksiej i Piotra Maka�y
260. FATu� (FAT, ul. Grabiszy�ska 281) - na li�cie od 13.08.2013
259. Farciarz (Kamieniczka "Ma�gosia", ul. Odrza�ska 39/40) - na li�cie od 12.08.2013
258. Krasnal z pi�k� (galeria Domus, ul. Jatki) - na li�cie od 02.08.2013, Autor: Tomasz Moczek
257. Hugonek (Gimnazjum nr 1, ul. Jelenia 7) - na li�cie od 26.07.2013
256. Suvenirek (Rynek 3) - na li�cie od 09.07.2013
255. Kownacek (Przedszkole nr 141 im. Marii Kownackiej, ul. Hallera 77 a) - na li�cie od 10.06.2013
254. O'Barek (OK Wine Bar, ul. Ksi�cia Witolda 1, dawniej ul. Szewska) - na li�cie od 01.06.2013
253. Weteran (przed ko�cio�em �w. El�biety - garnizonowym, ul. �w. Miko�aja - powsta� w Wytw�rni) - na li�cie od 29.05.2013
252. Kozanek (Przedszkole nr 110, ul. Go��ycka 4A) - na li�cie od 10.05.2013
251. Wiesiek Partnerski (?) (Rynek, Sukiennice) - na li�cie od 06.05.2013
250. Farmaceuta Akademicki (ul. Borowska 211 - Nowa Farmacja) - na li�cie od 27.04.2013
249. Wolontarek (ul. Legnicka 65 - Wroc�awskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz�dowych SEKTOR 3) - na li�cie od 04.04.2013
248. Kusy (Szko�a Podstawowa nr 45 - Zesp� Szk� nr 9, ul. Krajewskiego 1 - powsta� w Wytw�rni) - na li�cie od 03.03.2013
246-247. Ciastu� i Amorinek (ul. Wita Stwosza 1-2, Amorino Cafe) - na li�cie od 06.02.2013
245. Truchcia (aktualne miejsce pobytu nieznane, dawniej: sklep dla biegaczy, ul. Krupnicza) - na li�cie od 22.12.2012 autor: Grzegorz �agowski
243-244. Krasnale tolerancji (2) - zapowiedziano konkurs na imiona (Pasa� Pokoyhof - ul. �w. Antoniego 2/4) - na li�cie od 20.12.2012
242. Pan Twardowski i diabe� Boruta (Karczma Rzym, ul. Jarno�towska 85B) - na li�cie od 10.12.2012
240-241. Berna� i Warchle� (Akademia Implantologii Platinum - Bernatek & Warchlewski, ul. Ksi�cia Witolda r�g Jagie��y) - na li�cie od 01.12.2012
239. Hapek (Centrum Biurowe Globis, ul. Powsta�c�w �l�skich 7A) - na li�cie od 27.11.2012
238. Julian Okulista (taki jak Antonio Okulista, ul. Piwna 13, Wroc�awskie Centrum Okulistyczne) NOWO�� NA LI�CIE 05.11.2012
237. Diagnozjusz (ul. Borowska 211 - Nowa Farmacja - teren szpitala Akademii Medycznej) NOWO�� 28.09.2012
236. Onku� (licytacj� wygra�a firma Germaz, krasnal stan�� przy ul. Strzegomskiej 139 - przed salonem Mitsubishi Germaz) NOWO�� 18.09.2012
235. Wagu� (ul. Pi�kna 58a - biurowiec WAGO) NOWO�� 06.09.2012
231-234. Krasnale z Przyl�dka Nadziei (4) (Port lotniczy Wroc�aw) NOWO�� 04.09.2012
230. Marzyciel [Dreamer] (ul. Bierutowska 65-67 - UTC Aerospace Systems) NOWO�� 13.07.2012
229. Farmacjusz (ul. Zi�bicka 40) NOWO�� 19.06.2012
228. Przylepek (ul. Graniczna 21, firma COMEX) NOWO�� 19.06.2012
227. Hortu� (ul. G��wna 1C Psary - Galeria Ogrodnicza Zielone Centrum) NOWO�� 04.06.2012
223-226. Dworc�wki (4) (Dworzec G��wny PKP) NOWO�� 31.05.2012
222. Narz�dziownik (ul. Robotnicza 40, przed sklepem z narz�dziami) NOWO�� 29.04.2012
221. Budinpolek (Ul. Traktatowa 1 - Budinpol) NOWO�� 28.04.2012
220. Bartonik (Sukiennice, lodziarnia Barton) NOWO�� 25.04.2012
219. Wrocklik (pl. Strzelecki 25, I p. ; dawniej: pl. Bema 2, przed siedzib� NK.pl) NOWO�� 19.04.2012
217-218. Ogorza�ek i Opi�ek (ul. �w. Miko�aja 81) NOWO�� 10.04.2012
216. Piastek (II LO, ul. Parkowa 18-26) NOWO�� 08.02.2012
215. Torfik (SP nr 90 ul. Orzechowa 62) NOWO�� 07.02.2012
213-214. Lotnicy (ul. Hallera 52 - C.H. BOREK) NOWO�� 30.11.2011
212. Skryba (ul. Szewska - galeria pi�r wiecznych) NOWO�� 10.12.2011 skradziony w nocy z 9/10 maja 2012
210-211. Bumarek i Fadromka (ul. Grabiszy�ska 163 - firma Bumar) NOWO�� 30.11.2011
209. Trener (?) (ul. Mickiewicza - teren AWF) NOWO�� 23.11.2011
208. Recyklinek (ul. �widnicka, przed hotelem Monopol - ufundowa�a go firma WPO ALBA) NOWO�� 19.10.2011
207. Bajkusia (w przedszkolu Bajka - ul. K�odnicka 22) NOWO�� 01.10.2011
206. Wytrwa�ek (Sportowa szko�a podstawowa nr 72, ul. Trwa�a 17/19) NOWO�� 19.09.2011
205. Wodziarz (Rynek, pomi�dzy pomnikiem Aleksandra Fredry i restauracj� "Pod Fredr�") NOWO�� 17.09.2011 autor: Grzegorz �agowski
204. Profesor (Uniwersytet Wroc�awski, gmach g��wny) NOWO�� 30.08.2011
203. Wroc-ek (Szko�a Podstawowa nr 22, ul. Stab�owicka 143) NOWO�� 29.08.2011
202. Antonio Okulista (ul. Sienkiewicza 33a, Wroc�awskie Centrum Okulistyczne) NOWO�� 26.08.2011
200-201. Lekarz i Pacjent (Przychodnia, ul. Sienkiewicza 37/39) NOWO�� 20.07.2011

198-199. Max i Fliz (ul. Mi�ska 60A - Max Fliz) NOWO�� 06.07.2011
197. Honorek (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Czerwonego Krzy�a 5/9) NOWO�� 14.06.2011
196. Prywatek (?) (prywatna posesja ul. Bukowskiego 7A) NOWO�� 28.05.2011
195. Promyk (Przychodnia Promyk S�o�ca, ul. Swobodna 8) NOWO�� 26.05.2011
193-194. RoyalDenciaki (RoyalDent ul. Leszczy�skiego 5) NOWO�� 21.05.2011
192. Harcerz (budynek Komendy Chor�gwi Dolno�l�skiej ZHP przy ul. Nowej 6) NOWO�� 21.05.2011
190-191. Po�arki (przy kamieniczce Ja�, obok �piocha) NOWO�� 14.05.2011 autor: Grzegorz �agowski
189. Listonosz (Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasi�skiego 1, I pi�tro) NOWO�� 20.04.2011
188. Gastronomek (Zesp� Szk� Gastronomicznych, ul. Kamienna 86) NOWO�� 10.04.2011 SKRADZIONY!
187. Wsp�Czesio (BWA Awangarda ul. Wita Stwosza 32, krasnal gipsowy, wewn�trz budynku) NOWO�� 28.03.2011
186. Marysia Pi�knisia (ul. Widok 8 - Centrum Dermatologiczne) NOWO�� 28.03.2011
185. Murarz (Cech Rzemios� Budowlanych, ul. �w. Antoniego 23) NOWO�� 19.03.2011
183-184. Selgroski: Wrati i Slawi (Selgros ul. Krakowska 71) NOWO�� 08.03.2011
182. Jasek (ul. Su�owska 39, Hotel Jasek) NOWO�� 25.12.2010
181. Przedszkolanka (?) (ul. Wa�brzyska 2a, Przedszkole nr 56 "Niezapominajka") NOWO�� 25.12.2010
180. Kanapownik (Domar, ul. Ruska 37/38) NOWO�� 25.12.2010
179. Dialogomir (pl. Solny) NOWO�� 25.12.2010
178. Prezentu� (Rynek, Jarmark Bo�onarodzeniowy - w grudniu we Wroc�awiu) NOWO�� 25.12.2010
177. Gimnazjalista (ul. Czeska 40 - gimnazjum nr 27) NOWO�� 02.11.2010 brak zdj�cia
176. Mi�ostek (ul. Zimowa 14 - w gr�dku - prywatna posesja) NOWO�� 02.11.2010
175. Fizolek (Wydzia� Fizjoterapii AWF Wroc�aw) NOWO�� 25.10.2010
174. Polidenciak (pl. Grunwaldzki 15 - PoliDent) NOWO�� 25.10.2010
173. Ekonomik (Zesp� Szk� Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3) NOWO�� 20.10.2010
172. Impelek (ul. �l�na 118 - przed budynkiem Impela) NOWO�� 16.10.2010
171. Panoramik (obok Panoramy Rac�awickiej) NOWO�� 19.10.2010
170. Chirurg (Wydzia� Chirurgii Akademii Medycznej ul. Sk�odowskiej) NOWO�� 20.09.2010 SKRADZIONY, aktualne na dzie� 25.07.2015
169. Tescoma (znikn��, dawniej: Ko���taja 27/28, sklep Tescoma) NOWO�� 13.07.2010
168. Lappek (Przed budynkiem D20 Politechniki Wroc�awskiej) NOWO�� 03.07.2010
167. Tr�bibrzuch (Pasa� Grunwaldzki) NOWO�� 08.08.2010
166. Trendu� (Pasa� Grunwaldzki) NOWO�� 08.08.2010
165. Serdeczni� (Pasa� Grunwaldzki) NOWO�� 08.08.2010
164. B�belek Chlapu� (Pasa� Grunwaldzki) NOWO�� 08.08.2010
163. D�brek Pierwszy (SP 1 ul. Nowowiejska 78) NOWO�� 01.07.2010
162. Motocyklista (ul. Szewska, Katedra Marii Magdaleny) NOWO�� 18.05.2010
161. Rejestru� (Krajowy Rejestr D�ug�w - ul. Armii Ludowej 21) NOWO�� 09.05.2010
160. OddLudek (Park Staromiejski, nad fos�, naprzeciw pomnika Kopernika) NOWO�� 08.05.2010
154-159. Eld�iki (6) (fabryka LG Display, ul. LG 1, Biskupice Podg�rne): Eld�ej i Modu�ek (wej�cie obok przychodni - na zewn�trz posesji), Tabu� i Assik, Pakerka i Pikselek (na terenie fabryki) NOWO�� 05.05.2010
153. Florianek (ul. �widnicka, przed Solpolem) NOWO�� 01.05.2010 autor: Grzegorz �agowski
152. Piastos�aw I Z�ocisty (Wyspa S�odowa) NOWO�� 01.07.2010 SKRADZIONY
151. Agorek (Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5A) NOWO�� 19.05.2010
150. Wyp�atnik (Rynek, obok BZWBK) NOWO�� 08.04.2010
147-149. Bankomatki (3) (ul. Ku�nicza, obok BZWBK) NOWO�� 08.04.2010
146. Saper (ul. Obornicka 108, teren jednostki wojskowej) NOWO�� 05.04.2010
145. Weterynarz (+ kopia gipsowa) (Klinika dla Ma�ych Zwierz�t Interwet S.C. - �l�na 136) NOWO�� 20.01.2010
144. Antykwarek (pl. Ko�ciuszki 15-14 - Antykwariat DAES) NOWO�� 18.01.2010
143. ProLinka (nie wiadomo czy nadal istnieje, miejsce pobytu nieznane, dawniej: ul. Kazimierza Wielkiego / r�g ul. Ruskiej - sklep komputerowy ProLine) NOWO�� 23.12.2009
142. Kolejarz (wiadukt kolejowy, ul. Bogus�awskiego / �widnicka) 10.07.2010 - powr�ci�!
140-141. Opiekunek i Krasnomale�stwo (Dzieci�cy Dom, ul. Parkowa 2) NOWO�� 15.12.2009
139. Miko�aj Zi�ko (Herbapol, ul. �w. Miko�aja65/68) NOWO�� 06.12.2009
138. D�ugi (pl. Solny - budynek Starej Gie�dy - ufundowany przez Krajowy Rejestr D�ug�w) NOWO�� 28.11.2009
137. Kreacjusz (Lama Media - Studente.pl, ul. Krakowska 56-62 bud. B, lok. BZ) NOWO�� 20.11.2009
136. Hohelka (Pisownia zamierzona. Bar Mleczny Jacek i Agatka, Pl. Nowy Targ 27) NOWO�� 14.11.2009
135. Przedszkoludek (Przedszkole nr 87 "Wroc�awskie dzieciaki", ul. Paw�owa 6A) NOWO�� 14.11.2009
134. Bawarka (Bierhalle - Rynek-Ratusz 26) NOWO�� 05.10.2009
133. Gazeciarz (sklep "okr�glak", pl. Ko�ciuszki) NOWO�� 03.10.2009
132. Gazu� (Most Tumski) NOWO�� 24.09.2009
131. Clara (Clarena Polska, ul. Kleczkowska 45) NOWO�� 10.07.2009
130. Drukarz Keowiec (Drukarnie KEA, ul. Osobowicka 89) NOWO�� 03.07.2009
127-129. Kasyniarze (Kasyno Olympic, ul. Pi�sudskiego): Hazardu�, Pokerek i Farciarz NOWO�� 24.06.2009
126. Przemys�aw Parku� (Wroc�awski Park Przemys�owy, ul. Fabryczna 10) NOWO�� 19.06.2009
125. Narcy� (Przedszkole nr 59 ul. Narcyzowa 6) NOWO�� 16.06.2009
124. Inwigilu� (gipsowy! siedziba dolno�l�skiego SLD, ul. Matejki 6)
123. Mi�o�nik (kamieniczka Ma�gosia przy Rynku, krasnal postawiony przez Towarzystwo Mi�o�nik�w Wroc�awia) NOWO�� 09.06.2009
122. Paragrafek (budynek "A" Wydzia�u Prawa, Administracji i Ekonomii Uwr., ul. Uniwersytecka) NOWO�� 08.06.2009
121. Capitolek (Teatr Muzyczny Capitol - ul. Pi�sudskiego 67) NOWO�� 29.04.2009 Wr�ci� po remoncie
119-120. Kapita�skie Bli�niaki (Statek Nereida i Wiktoria, przysta� przy bulwarze W�ostowica - www.statekpasazerski.pl) brak zdj�cia Kapitana z Wiktorii
118. Skarbu� (Dolno�l�ski Urz�d Skarbowy, ul. �migrodzka 141) NOWO�� - 09.04.2009
117. �l�zak (Stadion �l�ska Wroc�aw, ul. Oporowska 62) NOWO��
115-116. Parasolniki (dziedziniec Grunwaldzki Center) NOWO�� - 06.04.2009
114. Gie�du� (pl. Solny, budynek starej gie�dy) NOWO�� - 02.04.2009
113. Insercik (firma InsERT, Jerzmanowska 2) NOWO�� - 06.03.2009
112. Pilotek (SP 118, Bulwar Ikara 19) NOWO�� - 14.02.2009
111. Teleinformatyk (ul. gen. J�zefa Hauke Bosaka 21 - Zesp� Szk� Teleinformatycznych i Elektronicznych) - NOWO�� - 28.01.2009 autor: Grzegorz �agowski
108-110. Alpinki (ul. Strzegomska 46-56 - Wroc�awski Park Biznesu): G�azek, Zarembek, Rutek
107. Temidek (Okr�gowa Izba Radc�w Prawnych we Wroc�awiu - ul. W�odkowica 8)
105-106. Aquaparczki (Aquapark - Wroc�awski Park Wodny, ul. Borowska): Chlapibrzuch i Moczypi�ta
104. Fuger (Wy�sza Szko�a Bankowa, ul. Fabryczna 29/31)
103. Lunatyk (Mielnicki & O' Sullivan, ul. �w. Miko�aja 61-62)
102. Freudek (Wydzia� Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ul. Dawida 1-3)
101. Turysta (Centrum Informacji Turytycznej, Rynek 14)
100. 100matolog [Stomatolog] (ul. Krakowska, Wydzia� Stomatologii Akademii Medycznej, setny krasnal!)

099. Hotelarz (sprzedany i s�uch po nim zagin��, ostatnio spotkany w siedzibie Wanilii)
098. Luminator (EnergiaPro Gigawat pl. Powsta�c�w �l�skich 16) Prawdopodobnie jest w budynku Tauronu przy pl. Powsta�c�w �l�skich (info z 16.07.2012)
097. Pocztowiec (Rynek, Poczta Polska)
096. Kolekcjoner (Rynek, DH Feniks, sklep numizmatyczny)
095. Wielki Czytelnik (ul. Krakowska 56, Wy�sza Szko�a Zarz�dzania "Edukacja")
094. Zdrowik [Chodziarz] (ul. �widnicka 38, pogodynka przy galerii Na Odwachu) SKRADZIONY, aktualne na 25.07.2015
093. Banku� (Rynek 9/11, SKOK obok Banku Zachodniego)
092. Klucznik (ul. Szewska 74 przed Gantem)
091. Chrapek (Hotel Patio, ul. Kie�ba�nicza 24-25 )
090. Brodacz (sprzedany i s�uch po nim zagin��, ostatnio widzia�em go siedzibie Wanilii, wcze�niej na statku Nereida)
089. Hipoczy�ciciel (Ogr�d Zoologiczny, przy wybiegu dla hipopotam�w) powr�ci� po kradzie�y!
088. Klaunu� (Klinika Hematologii i Onkologii Dzieci�cej, przed wej�ciem, ul. Bujwida 44)
087. Marzenka (Klinika Hematologii i Onkologii Dzieci�cej, hol, ul. Bujwida 44) USZKODZONA - Z�amany balonik
086. Rycerz Jadwi�a�ski [Le�niczyk] (Plac �wi�toja�ski 1 - Le�nica, wjazd do CK Zamek)
085. G�uchak (wej�cie do Ratusza, obok W-Skersa)
084. �lepak (wej�cie do Ratusza, obok W-Skersa)
083. Gasiorek (Komenda Wojew�dzka Stra�y Po�arnej, ul. Borowska 138)
082. Solidarek (siedziba Solidarno�ci, pl. Solidarno�ci 1/3/5) powr�ci� po kradzie�y
081. Bardu� (siedziba Solidarno�ci, pl. Solidarno�ci 1/3/5)
080. Lata�ek (Port Lotniczy Wroc�aw, ul. Skar�y�skiego 36)
079. O�biniusz (Szko�a Podstawowa nr 107, ul. Prusa 64/74) Autor: Beata Zwola�ska-Ho�od
077-078. Ogrodnik i Kierownik(Ogr�d Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23)
076. Botanik (Ogr�d Botaniczny, ul. Sienkiewicza 23)
075. Ekonomek (Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120)
074. Kupczyk (CH Arena, ul. Komandorska 66)
073. TynQu� [Tynku�] (siedziba Baumit, Sukiennice 6)
072. Esencjusz (kawiarnia/ pub, dawniej Esencja, ul. Kurzy Targ 3)
070-071. Panna M�oda i Pan M�ody [Pa�stwo Krasnalscy] (Urz�d Stanu Cywilnego, ul. W�odkowica 20/22)
069. Grun-Waldek (Pasa� Grunwaldzki, przed g��wnym wej�ciem)
068. Ossoli�czyk (Ossolineum, wej�cie od ul. Grodzkiej)
067. Panna Pychotka (sklep Spo�em, ul. S�dowa)
065-066. Szcz�ciara i Szcz�ciarz(bar restauracji Podkowa, ul. Wojszycka 8)
064. M�ynarz Tumski [Marian] (Hotel Tumski, Wyspa S�odowa) skradziony!
063. Manifest [Leninek] (Rynek, wej�cie do klubokawiarni PRL)


NumerNazwa krasnalaLokalizacjaData pojawienia si� Dodatkowa informacja
062Bartek z Butolandiimiejsce pobytu nieznane? kiedy� przed wjazdem do Magnolii, nast�pnie w sklepie Bartek w Magnolii, teraz w centrali firmy w Mi�sku Mazowieckim na ul. gen. K. Sosnkowskiego 83
061�wietliktramwaj Protram nr 2703? widziany na r�nych liniach obs�ugiwanych przez zajezdni� na ul. Powsta�c�w �l�skich
060GadofonikRynek 35, Piwiarnia Bernard? Kiedy� Biuro Obs�ugi Klienta Dialogu
053-59Epiki (7): Zakupoholik, Koszykarze (4) i Rechotki (2)EPI Market, ul. Swobodna? -
052Podr�nikHotel Art, ul. Kie�ba�nicza 20? -
051TelesforTelewizja Polska Oddzia� Wroc�aw, ul. Karkonoska 8? -
050W-Skerswej�cie do Ratusza? nowa lokalizacja, kiedy� przy przej�ciu podziemnym na ul. �widnickiej
049BibliofilMediateka, Plac Teatralny 5? nowy adres, kiedy� Biblioteka Publiczna na Rynku
048GeologUniwersytet Wroc�awski, ul. Cybulskiego 30-34? -
047Kinoman M�odszyskwer na wje�dzie w ul. �w. Antoniego? zast�pi� gipsowego Kinomana
046�yczliwekRynek, plac Go��bi, obok fontanny? -
045Obie�ysmakRynek, restauracja Pizza Hut? -
044Wykszta�ciuchul. Wyspia�skiego, Politechnika Wroc�awska budynek C-13? -
043Piero�nikul. Ku�nicza, STP? uszkodzony widelec
042Powitalnikul. Rze�nicza 12, Teatr Wsp�czesny? -
041Melomanul. O�awska, przed kwiaciarni�? -
040Grajekul. O�awska, przed kwiaciarni�? -
039Wi�ziennikul. Wi�zienna, dawne wi�zienie? -
038Go��bnikRynek, Sukiennice, parapet restauracji Spi�? -
037Ku�nikul. Ku�nicza, r�g Wita Stwosza? -
036�aczekSzko�a podstawowa przy ul. Menniczej? -
029-35Krasnale wodne: Puszczaj�cy Stateczki, Karmi�cy Ptaki, Ogrodnik, Aktor, Parasolnik, Wierzbownik, Zbieraj�cy Wod�fontanna przed Teatrem Lalek? -
013-28S�upniki: Solne (4), �widnickie (6), O�awskie (6)Plac Solny, ul. �widnicka, ul. O�awska? cz�� skradziona, wykonane z �ywicy
009-12Basen�wki: Bulbulek, Ratu�, Plumplumek, HelpikSPA na ul. Teatralnej, basen nr 101.06.2006 r. Autor: Tomasz Moczek
008HalabardnikKomenda Stra�y Miejskiej, ul. Gwarna 5-7? zmiana adresu, kiedy� Sukiennice, Autor: Marcin �uczkowski
007�piochul. �w. Miko�aja, na ty�ach kamieniczki Ja�13.04.2006 r. Autor: Tomasz Moczek
006Szermierzpl. Uniwersytecki2005 r., przed 04.08.2005 Autor: Tomasz Moczek
005Rze�nikul. Na Jatkach2005 r., przed 04.08.2005 Autor: Tomasz Moczek
004Pracz Odrza�skinad Odr�, bulwar W�ostowica2005 r., przed 04.08.2005 Autor: Tomasz Moczek
002-3Syzyfki: Pchaj�cy Kul�, Podnosz�cy Kul�ul. �widnicka, obok Poczty2005 r., przed 04.08.2005, po dewastacji ponownie pojawi�y si� 19.12.2006, a potem chyba jeszcze raz jeden z nich znikn�� i si� pojawi� Autor: Tomasz Moczek
001Papa Krasnal obok przej�cia podziemnego na ul. �widnickiej01.06.2001 -
SPOZA LISTY

1. Dobrodziej (mia� by� przekazywany na aukcjach charytatywnych, co roku nowemu zwyci�zcy - s�uch zagin�� - foto nie moje: http://holic_pl.w.interia.pl/FORUM%20DOBRODZIEJ.JPG)
2. Kinoman gipsowy - po utracie g�owy zosta� zast�piony Kinomanem M�odszym
3. Cyklonik-Be - antykrasnal, jako sprzeciw wszechogarniaj�cej krasnalizacji Wroc�awia
4. Kosza�ek Opa�ek - Przedszkole Miejskie nr 3 w Legionowie (link tutaj , autor: Tomasz Moczek)
5. Krasnal na �agl�wce (projekt: podopieczni Przyl�dka Nadziei, wykonanie: Beata Zwola�ska-Ho�od, miejsce pobytu nieznane, LINK DO ARTYKU�U, LINK DO ZDJ�CIA)
6. Wedelek - Krasnal z czekolady - strefa wolnoc�owa na lotnisku (stan na 03.09.2015)
7. Tobiaszki - instalacja artystyczna Jerzego Kosa�ki - 7 krasnali w hali wroc�awskiego lotniska
8. Tenisista - wr�czony jako nagroda podczas turnieju tenisowego Wroc�aw Open 2015, miejsce pobytu nieznane; autor: Beata Zwola�ska–Ho�od, w edycji 2016 r�wnie� b�dzie taki wr�czony
9. Dwa Krasnale z Wroc�awia dla miasta Hitzacker - autorka Beata Zwola�ska-Ho�od
10. Antek - Agencja Rozwoju Przemys�u S.A. - oddzia� we Wroc�awiu podarowa� oddzia�owi w Mielcu

Pokaz slajdów   Sprzęt fotograficzny   Księga Gości   Mapa fotogalerii


536 znalezionych zdjęć w kategorii 'wszystkie kategorie' . Sortowanie: 'data publikacji/malejaco'. Ta galeria zawiera ogółem 536 zdjęć. Galerię dodano 18 Aug 2006 (Friday). Liczba wyświetleń zdjęć z tej galerii: 9241658. Adres tego albumu http://fotoswiat.pl/galeria/list.php?exhibition=40. Galeria została oparta na skrypcie Exhibit Engine 2.04. Fotografie chronione są prawem autorskim. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie bez zgody autora.