FOTO�WIAT - FOTOSWIAT.pl - Us�ugi fotograficzne, fotografia �lubna, bank zdj��, zdj�cia na sprzeda�, fotogaleria


fotoswiat.pl
BANK ZDJĘĆ
galeria fotografii
blog "Niechciane Ujęcia"
W OFERCIE:

- fotografia ślubna
- fotografia okolicznościowa
- fotografia dziecięca
- portrety
- reportaże
- fotografia użytkowa
- BANK ZDJĘĆ


info o FOTOSWIAT.PL
kontakt

statystyka
© FOTOSWIAT.PL 2004 - 2024

Pierwsze kroki w fotografii poczyni�em w 2000r. Wtedy cyfrowe aparaty fotograficzne pozostawa�y w strefie moich marze�. Na szcz�cie klisze analogowe oraz papierowe odbitki ju� mo�na by�o skanowa�. W ten spos�b digitalizowa�em pierwsze swoje fotografie. 8-go marca 2004 roku uruchomi�em internetow� galeri� fotografii, kt�ra ca�y czas ewoluuje. 1-go maja 2008 roku pojawi� si� w przestrzeni internetowej blog Niechciane Uj�cia. 2012 rok by� rokiem prze�omowym, g��wnie za spraw� uruchomienia BANKU ZDJ�� - tzn. zbioru gotowych zdj�� przygotowanych na sprzeda� - z automatycznm systemem zakupu, dzi�ki p�atno�ciom on-line. Opr�cz fotobanku nastawiam si� na wszechstronne �wiadczenie us�ug fotograficznych. Mam nadziej�, �e m�j spos�b postrzegania �wiata przypadnie do gustu kolejnym zadowolonym Klientom. Zapraszam do wsp�pracy.

Grzegorz Ajdukiewicz


FOTOSWIAT.PL to tak�e: Us�ugi fotograficzne, fotografia �lubna, fotoreporta�e z imprez firmowych, sportowych, klubowych, fotografia u�ytkowa, a tak�e sprzeda� gotowych zdj��.

Dzia�am g��wnie we Wroc�awiu i Legnicy - poza tym og�lnie Dolny �l�sk - zawsze mog� dojecha�, a co do ceny bez problemu mo�na si� porozumie� ;)


FOTO�WIAT - FOTOSWIAT.pl �wiat Fotografii i Fotografia �wiata Fotograf: Grzegorz Ajdukiewicz